Skip to main content

  Entelektüel Projeler 

 

Griffon Gök Kültürü Programı - Ataç Seminerleri ve Sohbetleri

Faaliyet Amacı: 

CAN'CA Entelektüel Projeleri kapsamında, havacılık ilişkili / ilgili öğretim programlarına sahip okullarda,

Ataç Seminerleri ve Sohbetleri örnekleri…

       • Havacılık Endüstrisinin Gelişimi
        • Türkiye'nin Havacılık Seyri
        • Eskişehir Tayyare Tamirhanesinden 1'inci Hava Bakım Fabrikasına
       • Havacı ve Havacılık Ekosistemi
        • Havacılıkta Toplumsal Cinsiyet Dengesi
        • Ulusal Havacılığın Gelişim Sürecinde Türk Kadını (19 Mayıs 2023 sürümü) 
        • Havacılık Ekosisteminde İnovasyon
       • Havacılıkta Yüksek Teknolojili Ürünler ve İş Süreçleri
        • Hava Aracı Bakım, Onarım ve Yenileme Endüstrisi
        • Turbo Güç Gruplarının Fabrika Seviyesi Bakım, Onarım ve Yenilemesi
       • Meslek
        • Meslek, Meslek Etiği ve Meslek Örgütü 
        • Meslek Günü
        • Mühendis ve Mühendislik Mesleği 
        • Uçak Mühendisliği
        • Havacılık Ekosisteminde Yönetici Olmak
       • Mesleki Kişilik
        • Hava Aracı ve Havacı Analojisi
       • Havacılık Örgün Öğrenim Süreçleri

gibi ekosistem, iş süreçleri, meslek ve mesleki kişilik, öğrenim ana sahalarında (uygun olan zamanlarda bu etkinlikleri işbirliği yapılan havacılık şirketleri ve faaliyetlerinin tanıtım etkinlikleri ile bütünleştirerek) havacılık farkındalığı oluşturucu ve geliştirici seminerler ve etkileşimli sohbetlerle bilinçli ve etkili kuşakların oluşumuna ve gelişimine destek olmak...


NOT: Emanetimizdeki varlıkların temel kaynağı Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümü nedeni ile 2023 yılıdna uygulanan Ataç Seminerlerinde "Türkiye'nin Havacılık Seyri" konusu ele alınmaktadır. Talep edilen konularda, ihtiyaç sahibine özel içerikte de seminerler sunulabilmektedir.